0

تنظیمات قالب

نکات کلیدی میکربشناسي

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 0.00 (0 رای)
کد محصول
jh6585
بازدید
6602
سال تولید
2019
حجم فایل
6/. مگابایت
اضافه به سبد خرید
نکات کلیدی میکربشناسي

توضیحات

ويژگيهاي ساختاري باكتريها:

مواد پلي مري خارج سلولي كپسول و لعابي

عملكردهاي مزوزم عبارتند از

پيلي يا فيمبريه:

انگلوزيونهاي مهم عبارتند از

آنزيمهاي باكتريايي

مشهورترين اگزوتوكسينها و اثرات آن

» آنتي بيوتيكها «

بيماريهاي استافيلوكوك اورئوس

كواگولاز

كوكوسهاي كواگولاز منفي

روشهاي تشخيص آزمايشگاهي استافيلوكوكها

گرو،استرپتوكوكها

آنتيژنهاي مهم استروپتوكوك پيوژن

بيماريهاي مهم حاصل از استرپتوكوك پيوژن

ويژگيهاي مهم نايسر

بيماريهاي گنوكوك در مردان

ويژگيهاي مهم جنسهاي مختلف در خانواده نايسرياسيد

كلستريديومها: ويژگيهاي گلستريدم

روشهاي آزمايشگاهي در كلستريديوم و باسيلوس

باسيل ديفتري يا لوفلر داراي 3 تيپ مهم

باسيلهاي گرم منفي رودهاي

روشهاي آزمايشگاهي در انتروباكترها و سالمونلاها

گونههاي مهم يرسينيا

نمونههاي مشهور انتر باكتر

انواع گونهاي موله اسهال كامپيلوباكتر

ويژگيهاي جنس هموفيلوس

انواع بروسلاهاي مهم

خانواده ريكتزياها

محصولات مرتبط

 

 

 

مشریان ما